BIURO KONSERWACJI PRZYRODY w SZCZECINIE

WALORYZACJA PRZYRODNICZA GMINY SIANÓW

(OPERAT GENERALNY)
SZCZECIN 2004

Autorami operatów szczegółowych są:

z zakresu flory i roślinności
oraz koordynator całości: Zbigniew Osadowski
z zakresu fauny:
Elżbieta Kisiel, Juliusz Kisiel
z zakresu przyrody nieożywionej i krajobrazu: Anna Chmielińska-Bernacka, Zbigniew Osadowski

Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Sianów została przeprowadzona dzięki funduszom Wojewody
Zachodniopomorskiego,
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
oraz gminy Sianów.

Opracowanie operatu generalnego z wykorzystaniem posiadanych operatów szczegółowych wykonano w Biurze Konserwacji Przyrody w Szczecinie:
Małgorzata Zimnicka- Pluskota, Paweł Wiraszka, Zdzisława Miziołek, Ewa Karczewska.